Festival tanečních filmů vyhlašuje první Open Call

29. 1. 2019

Festival tanečních filmů vyhlašuje historicky první Open Call.

Festival tanečních filmů je platformou pro taneční film – pro prezentaci, sdílení, tvorbu a spolupráci. Taneční filmem chápeme audiovizuální dílo využívající inovativní prostředky obrazu, včetně animace, s choreografickým konceptem pohybu lidského těla či objektů, využívající tanec jako hlavní prostředek umělecké výpovědi.

Přihlašte svůj film do 25. února 2019