Axis Mundi

Dvě tělesa splývají a vyvíjejí se mezi zemí a nebem ve snaze o fyzické a duchovní povznesení podél neviditelného vlákna. Axis mundi – osa světa, je spojením mezi nebem a zemí, mezi božským a hmotným.

Making of