Barbarians: Origins

Ve třídě se děti učí pod dohledem násilného učitele. Když je chlapec svědkem toho, jak tento muž ohrožuje jednoho ze spolužáků, vzepře se jeho autoritě a vede celou skupinu ke vzpouře proti tyranii.