Bhairava

V hlavní roli tanečního filmu kanadské režisérky Marlene Millar tančí světově proslulá tanečnice  Shantala Shivalingappa. Bhairava evokuje aspekty Šivy, Pána tance, jak destruktora zla, tak strážce času. Je divoký a pohání strašné činy, ale je také Božským ochráncem a jeho záměr pramení z čistého soucitu.

V této práci, nesené silným a hluboce evokujícím hudebním partem a zvláštní energií starověkého místa Hampi, Shantala ztělesňuje přítomnost a energii Bhairavy. Svým technickým mistrovstvím a rafinovanou expresivitou střídavě přechází mezi okamžiky přesných symbolických gest a abstraktnější řeči těla, která vyvěrá z mocné osobnosti Bhairavy, a vytváří tak živou inkarnaci božstva.