Breath

Vzduch proudí těly jako těla proudí vodou, valí se pískem, skáčou vzduchem. Z ptačí perspektivy se skupina pěti tanečníků pohybuje v rytmu dechu – je to dech samotné Země? Jejich těla se spojují a zase rozpouštějí v cituplné poctě k původu existence.