Břehy

Filmová báseň, která kombinuje výrazové prostředky tance, filmu a poezie. Komorně zaměřený příběh pro jednoho herce a jednoho tanečníka je volně inspirován dílem francouzského surrealistického básníka Maurice Blancharda. Břehy vytváří imaginární prostor snění; je to přechodná stanice mezi dvěma světy.