Delimitation

Naše osobnost reaguje na vnější okolnosti vymezením. Fyzický dialog s prázdnotou otevírá téma osobní identity prostoru anonymní městské krajiny. Konečky prstů jsou nástrojem hmatu, ale také identifikace. Fyzický dialog s prázdnem, zkoumání vedoucí k objevu prostoru i sebe 
promítání života do zdánlivě neživého a bezvýznamného. Film se zabývá možnostmi nalezení osobní identity v anonymní městské krajině.