Hisin 15

Štěstí a bolest, navzdory své antagonické povaze, koexistují v lidském emocionálním rámci, jehož jedinečnost bude sloužit jako inspirace pro vývoj tvůrčího procesu tohoto díla. Hisin 15 je prezentován jako krátký taneční videofilm, který je součástí iniciativy Un Momento Antes. Je zarámován konfliktem rozchodu, smíšených pocitů mezi nadšením z nové cesty a opuštěním všeho, co pro nás představovalo zakořeněnost. Audiovizuální zážitek plný symboliky, který prochází průběhem emocí od počáteční nejistoty až po okamžik konečného rozhodnutí za doprovodu jedinečné hudby složené z různých “palos del flamenco”, jež oživují tavicí kotel pocitů, které hlavní postava prožívá. Ta bude v rytmu “polo a caña” zápasit v prvních chvílích pochybností a nejistoty a na závěr zazní kompas bulería solemnity, který naznačuje těžké a definitivní rozhodování. Óda na lásku, nezávislou lásku prosycenou svobodou bez pout, která vždy přetrvá navzdory nejisté budoucnosti, kdy se vydáme po cestě, která nás od ní oddělí. Energie toho, co jsme spolu prožili, zůstane navždy.

Un Momento Antes je umělecká iniciativa složená z různých projektů, které se soustřeďují kolem společného tématu: okamžiků předcházejících rozhodující situaci, která v krátkém momentu ovlivní náš život. Cílem této řady projektů je zviditelnit intenzivní a zároveň věčné emoce, které nás zaplavují předtím, než tento rozhodující okamžik nastane.

Vzhledem k tomu, že je obtížné vyjádřit slovy emocionální složitost vyplývající z těchto situací, je naším hlavní jazykem tanec. Fúze flamenka a současného tance umožňuje vyjádřit myšlenky a emoce, které jsou tradičnímu tanci vlastní spíše pod prizmatem současné abstrakce, což výrazně zvyšuje konceptualizaci diváků a usnadňuje jim interpretaci v oblasti, kterou považují za více individuální.