Lady M

“Všichni jsme v minulých životech vraždili a byli vraždění.”

Nina Vangeli ve fiktivním dokumentu současné Lady M, se zamýšlí nad tématem násilí a moci, hry na násilí i násilí ve hře. Využívá při tom stylizaci do jedné z mála ženských divadelních rolí, které tématizují tento archaický příběh moci. Skrze Shakespearovu hrdinku nás provádí svéráznou interpretací krásy a rozkoše, kterou herní princip násilí představuje. Výhradně ženské obsazení odkazuje k otázkám genderové podoby násilí a stojí v kontrapunktu k běžně zobrazovanému konzumnímu násilí v médiích.