Blok soutěžních filmů I

Memories of the Future

Memories of the Future

“Vzpomínky na budoucnost” je krátký taneční film od Dance Collective Arnhemse Meisjes. Tento film vypráví příběh každého z nás. Tančíme mocnou životní dráhu, v níž se vynořují zkušenosti z minulosti a vzpomínky z budoucnosti, které se spojují v přítomném okamžiku. Tohle je lidský příběh. Tvůj příběh. Příběh vašich předků a vašich dětí i vnoučat. Probíhá budoucnost a minulost souběžně? Všechno je dovoleno, protože všechno se obrací; všechno přichází, všechno pomíjí. Jako roční období, cyklus života a smrti. Spadneme a zase vstaneme. Otáčíme se, dokud nezůstane jen přítomnost. Toho se můžeme držet. Tady, teď. Ty, já, my.