Men

Skupina mužů z různých světů v různých fázích života – ve věkovém rozpětí 12 – 85 let, pocítí sílu a intimitu doteku. Co znamená být mužem a navazovat kontakty s ostatními muži?