New normal

“Poetický taneční film Laterny magiky v režii Jakuba Jahna a choreografii Nataši Novotné reaguje na současnou situaci a představuje pohled na “nový normál” jako na naději, příležitost a transformaci. Vůbec poprvé se Laterna magika přihlásila k žánru dance for camera a zahájila novou programovou řadu složenou z audiovizuálních děl.
“Nový normál” je sociologický termín definující situaci, která vzniká v důsledku změn. Film reaguje na současný stav v širokém metaforickém zaměření a svým způsobem předjímá nový normál, k němuž se blížíme jako k naději, příležitosti a proměně.”