Park

Park.
Dvě těla tančí a hledají východ.
Během prohlídky zažijí fantastické i reálné situace.
Pohyb je přenese do dalšího věku.
Pasáž labyrintu Tance v parku.