Pilgrimage

Pilgrimage odráží hlubokou lidskou zkušenost s obnovou a solidaritou prostřednictvím společné cesty. Devět tanečníků a zpěváků putuje po vyprahlých silnicích a měsíčních polích, aby našli útočiště na opuštěném poutním místě.

Choreografka Sandy Silva a filmařka Marlene Millar společně využívají nuanci dynamiky, emocí a preciznosti perkusního tance k utváření silného kinematografického příběhu.