Swans never die

“Labutě nikdy neumírají” je taneční video, které shromažďuje zvnitřněné metafory labutě interpretované v moderním tónu; labuť je zde subjektivním obrazem krásy spojeným se světem kontemplace a proměnou ve změněný čas a prostor. Začínáme znovu, nacházíme prázdný prostor, kde můžeme začít znovu.