Blok soutěžních filmů I

The Man Who Traveled Nowhere in Time

The Man Who Traveled Nowhere in Time

Očima Eytana, muže, který existuje jen ve snech a nevědomých myslích druhých, se ptáme, co je “skutečné”, co není a jak každý vnímáme čas jinak.