Traverse

Traverse protkává příběhy pěti žen do gobelínu kolektivní zkušenosti, odhalující průnik tance, pohybu a hlasů, jednotu zážitku v hluboké osobní, ale i kolektivní cestě. Tato expedice je zasazena do člověkem vytvořených struktur, které obklopuje příroda: starobylá mohutná zeď, schody vytesané do kamene, nebezpečný most – na těchto místech, která zaplňují a jimiž procházejí objevujíce otevřenost a propojení, se setkávají s poutníky, kteří sdílejí podobnou trajektorii, která přechází v neobjevený terén.