X.Y.

“X” a “Y” představují dva rozměry v prostoru, dvě osy v řízení nebo dva chromozomy, které určují pohlaví. Zde odkazují zejména na dvě tanečnice – Zhu Xing a Zhu Yue. Jsou to podivuhodná taneční dvojčata, která se liší od všech dvojčat, která jsme kdy viděli. Soutěží mezi sebou, jsou na sobě závislé a pokukují po sobě. “Pokukovat” je zajímavé slovo! “Občas po sobě pokukujeme, ani jeden z nás nechce toho druhého překonat nebo být překonán.” Sdílejí stejnou životní zkušenost, a přitom si zachovávají výraznou individualitu a sebevědomí stejně jako osa X a osa Y, které vycházejí ze stejného bodu, postupují k různým životním směrům, ale přesto zůstávají nerozlučně spojeny. Vpádem do iluzorní země a cváláním divočinou se tanečnice setkává s individualitou, která je neoddělitelná od ní samotné. Jak se jejich mentální prostory překrývají, přenáší se fyzická dominance. Jde nejen o životní zkušenost Zhu Xing a Zhu Yue, ale také o spirituální divokou přirozenost tebe a mě.