Cena Maya

Vyhlášení Ceny Maya v roce 2019 se připravuje


Festival tanečních filmů vyhlásil v roce 2017 první Cenu Maya

Festival tanečních filmů ve spolupráci s nově vznikajícím Kyliánovým nadačním fondem vyhlasil u příležitosti 5. ročníku festivalu námětovou cenu MAYA . O Cenu Maya soutěžily koncepty tanečních filmů v různém stupni rozpracování. Vítěz obdržel 60 000.- Kč a technickou podporu pro realizaci vítězného námětu.  Filmové koncepty posuzovala porota složená ze zástupců festivalu a nadačního fondu doplněná o režiséra Michala Cabana.

Vítězem historicky první Ceny Maya se stala Mária Júdová s konceptem Unlit Horizon, tanečního filmu ve virtuální realitě.

 

Festival tanečních filmů (FTF) intenzivně podněcuje domácí tvorbu v žánru dance for camera, žánru, který pracuje před kamerou s pohybem a tancem jako hlavním vyjadřovacím prostředkem. Taneční filmy lze pro specifickou vizualitu a  poetický způsob vyprávění řadit do sféry experimentální kinematografie.