Entry call 2021

DĚKUJEME VŠEM PŘIHLÁŠENÝM! CELKEM SE PŘIHLÁSILO NEUVĚŘITELNÝCH 1519 SNÍMKŮ.

***

Festival tanečních filmů je platformou pro taneční film – pro prezentaci, sdílení, tvorbu a spolupráci. Tanečním filmem chápeme audiovizuální dílo využívající inovativní prostředky obrazu, včetně animace, s choreografickým konceptem pohybu lidského těla či objektů, využívající tanec či jinak estetizovaný pohyb jako hlavní prostředek umělecké výpovědi.

FESTIVAL TANEČNÍCH FILMŮ / kino Světozor / 3. – 5. června 2021

Přihlášení filmu přes platformu FilmFreeway ZDE

Filmy je možné přihlásit do 31. ledna 2021
Délka filmu max. 15 minut
Rok vzniku filmu 2017 a novější
Filmy přijímáme bez vstupního poplatku

Festival tanečních filmů uděluje OCENĚNÍ:

NEJLEPŠÍ FILM (s odměnou 300 eur)
CENA DIVÁKŮ

PODMÍNKY pro přihlášenÍ:

  • Přihlášené filmy musí být originální prací žadatelů, kteří zároveň garantují, že jsou vlastníky autorských práv k filmu.
  • Žadatel přihlášením stvrzuje, že má ošetřena práva na veškeré jednotlivé elementy filmu, jako např. hudbu, text, fotografie či další autorská díla užitá ve filmu a umožňuje tím Festivalu tanečních filmů prezentovat film veřejně v rámci festivalu či jeho ozvěn v regionech.
  • U filmů vybraných do soutěže žadatelé automaticky poskytují Festivalu tanečních filmů práva na využití materiálů jako video, text, fotografie k marketingovým a promo účelům.
  • Pokud je ve filmu užit jazyk jiný než čeština, slovenština či angličtina, poskytne žadatel k filmu české či/a anglické titulky.
  • Vybraní zájemci budou kontaktováni e-mailem nebo přes platformu FilmFreeway a vyzváni k dodání filmu v požadovaném formátu a zaslání doplňujících materiálů (texty či fotografie a trailery) do 10 dnů.
  • Vybrané filmy budou prezentovány v soutěžní části Festivalu tanečních filmů v Praze v kině Světozor v termínu od 3. do 5. června 2021.
  • Všichni žadatelé tímto stvrzují, že četli a rozumí výše uvedeným podmínkám přihlášení do open callu Festivalu tanečních filmů.

PŘIHLAŠTE SVŮJ FILM ZDE