Entry call 2023

Festival tanečních filmů je platformou pro taneční film – pro prezentaci, sdílení, tvorbu a spolupráci. Tanečním filmem chápeme audiovizuální dílo využívající inovativní prostředky obrazu, včetně animace, s choreografickým konceptem pohybu lidského těla či objektů, využívající tanec či jinak estetizovaný pohyb jako hlavní prostředek umělecké výpovědi.

FESTIVAL TANEČNÍCH FILMŮ / 11. – 13. května 2023

Přihlášení filmu přes platformu FilmFreeway ZDE

Filmy je možné přihlásit do 31. ledna 2023
Vstupní poplatek 12EUR do 15. prosince 2022, 20EUR do 31. ledna 2023
Délka filmu max. 15 minut
Rok vzniku filmu 2019 a novější

Festival tanečních filmů uděluje OCENĚNÍ:

NEJLEPŠÍ FILM (s odměnou 600 eur)
CENA DIVÁKŮ

PODMÍNKY pro přihlášenÍ:

  • Přihlášené filmy musí být originální prací žadatelů, kteří zároveň garantují, že jsou vlastníky autorských práv k filmu.
  • Žadatel přihlášením stvrzuje, že má ošetřena práva na veškeré jednotlivé elementy filmu, jako např. hudbu, text, fotografie či další autorská díla užitá ve filmu a umožňuje tím Festivalu tanečních filmů prezentovat film veřejně v rámci festivalu či jeho ozvěn v regionech.
  • U filmů vybraných do soutěže žadatelé automaticky poskytují Festivalu tanečních filmů práva na využití materiálů jako video, text, fotografie k marketingovým a promo účelům.
  • Pokud je ve filmu užit jazyk jiný než čeština, slovenština či angličtina, poskytne žadatel k filmu české či/a anglické titulky.
  • Vybraní zájemci budou kontaktováni e-mailem nebo přes platformu FilmFreeway a vyzváni k dodání filmu v požadovaném formátu a zaslání doplňujících materiálů (texty či fotografie a trailery) do 10 dnů.
  • Vybrané filmy budou prezentovány v soutěžní části Festivalu tanečních filmů v Praze v termínu od 11. do 13. května 2023.
  • Všichni žadatelé tímto stvrzují, že četli a rozumí výše uvedeným podmínkám přihlášení do open callu Festivalu tanečních filmů.