Historie festivalu

Exkluzivní dramaturgie a skvělé výsledky české tvorby tanečních filmů.

Bienále Festival tanečních filmů funguje od roku 2009 jako platforma pro prezentaci, sdílení, produkci a edukaci v oblasti taneční kinematografie. Ve své festivalové dramaturgii se zaměřuje na tzv. dance for camera filmy, tedy snímky, jejichž filmová řeč je založena na obraze a pohybu lidského těla; dále prezentuje dokumenty o tanci a inovativní záznamy jevištních tanečních děl.

V roce 2019 se stal festival mezinárodní soutěží a uděluje v rámci svého programu Hlavní cenu a Cenu diváků. Laureáty soutěže se v roce 2019 stal film Walls of Limerick, režie: Arturo Bandinelli, choreografie: Máire Dee a Kathryn Cooley. V roce 2021 byl mezinárodní porotou oceněn český taneční film Delimitation Terezy Vejvodové a Markéty Jandové.

V meziročním intervalu pořádá festival Intermezza FTF, v nichž se zaměřuje na vzdělávací a popularizační projekty, budování umělecké a divácké komunity a šíření povědomí o oblasti tanečních filmů. Od roku 2020 zřizuje na svých stránkách speciální webovou platformu FTF EDU.

Historie festivalu