Open Call 2019

Festival tanečních filmů je platformou pro taneční film – pro prezentaci, sdílení, tvorbu a spolupráci. Taneční filmem chápeme audiovizuální dílo využívající inovativní prostředky obrazu, včetně animace, s choreografickým konceptem pohybu lidského těla či objektů, využívající tanec jako hlavní prostředek umělecké výpovědi.

FESTIVAL TANEČNÍCH FILMŮ
Kino Světozor / 16. – 18. května 2019

Ocenění

  • Nejlepší film (odměna 300 eur)
  • Cena diváků

Podmínky pro přihlášení

  • Přihlášené filmy musí být originální prací žadatelů, kteří zároveň garantují, že jsou vlastníky autorských práv k filmu.
  • Žadatel tímto stvrzuje, že má zajištěna práva na veškeré jednotlivé elementy filmu, jako např. hudbu, text, fotografie či další autorská díla užitá ve filmu a umožňuje tím Festivalu tanečních filmů prezentovat film veřejně v rámci festivalu či jeho ozvěn v regionech.
  • U filmů vybraných do soutěže žadatelé automaticky poskytují Festivalu tanečních filmů práva na využití materiálů jako video, text, fotografie k marketingovým a promo účelům.
  • Pokud je ve filmu užit jazyk jiný než čeština, slovenština či angličtina, poskytne žadatel k filmu české či/a anglické titulky.
  • Vybraní zájemci budou kontaktováni e-mailem a vyzváni k dodání filmu v požadovaném formátu a zaslání doplňujících materiálů (texty či fotografie a trailery) do 7 dnů.
  • Vybrané filmy budou prezentovány v soutěžní části Festivalu tanečních filmů v Praze v kině Světozor v termínu od 16. do 18. května 2019.

 

Deadline pro přihlášení filmů do soutěže: 25. února 2019